ARTHUR – Symulator Dziecka Wysokiej Wierności.

ARTHUR – Symulator Dziecka Wysokiej Wierności – MedVision.

Opis

 

Funkcje:

  1. Drogi oddechowe:

– Realistyczne drogi oddechowe
– Zakładanie urządzeń nadgłośniowych do udrażniania dróg oddechowych
– Ruchoma głowa i szczęka
– Intubacja dotchawicza przez usta i nos
– Zakładanie maski krtaniowej
– Czujnik intubacji
– Aspiracja płucna
– Rękoczyn Sellicka
– Wentylacja z dodatnim ciśnieniem
– Dynamiczny opór dróg oddechowych
– Uraz biczowy
– Niedrożność dróg oddechowych
– Intubacja przełyku
– Zakładanie zgłębnika żołądkowego
– Wentylacja BVM
– Sinica i akrocyjanoza
– Opadanie i unoszenie klatki piersiowej
– Obustronny opór oskrzeli
– Tracheotomia

  1. Oddychanie:

– Oddech spontaniczny
– Częstość oddechu jest zsynchronizowana z istotnymi parametrami na monitorze przyłóżkowym
– Programowalne wzorce oddechowe
– Wentylacja mechaniczna (A/C, SIMV, CPAP, PCV, PSV, NIPPV)
– PEEP (do 20 cm H2O)
– Drogi oddechowe zsynchronizowane z częstością oddechów
– Regulowana podatność płuc
– Zmienny opór dróg oskrzeli
– Odbarczanie odmy opłucnowej potwierdzone charakterystycznym świstem powietrza
– Czujnik do pomiaru EtCO2 (opcjonalnie)

  1. Osłuchiwanie

– Wysokiej wierności dźwięki serca, płuc i jelit
– Osłuchiwanie tonów Korotkowa w czasie pomiaru ciśnienia krwi.
– Programowalne obustronne unoszenie i opadanie klatki piersiowej zsynchronizowane z oddychaniem

  1. Neurologia

– Drgawki
– Programowalne mrugania
– Programowalne źrenice

  1. Krążenie krwi

– Bogata biblioteka rytmów EKG
– Tętno od 0 do 320
– Prawdziwe elektrody EKG
– Anatomicznie prawidłowe punkty orientacyjne
– Masaż serca
– Defibrylacja, kardiowersja z użyciem prawdziwego sprzętu medycznego
– Prawidłowe przyłożenie łyżek
– Defibrylacja w trybie ręcznym i automatycznym
– Prawidłowe uciśnięcia klatki piersiowej są rejestrowane i wpływają na zmianę tętna i EKG
– Trening defibrylacji, kardiowersji i wspomagania stymulacji serca
– Sinica
– Zmienna siła tętna z dziennikiem aktywności

  1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

– Realistyczna kompresja klatki piersiowej
– Automatyczny dziennik aktywności, wyświetlający wszystkie działania użytkownika
– Głębokość, częstotliwość, ocena ułożenia rąk i zapis
– Objętość wentylacji
– Ręczna konfiguracja protokołów RKO
– Możliwość wydrukowania szczegółowej oceny RKO

  1. Dostęp naczyniowy

– Iniekcje dożylne (fabrycznie zamontowany wenflon)
– Dostęp doszpikowy (kość piszczelowa, obustronnie)

  1. Inne funkcje

– Dźwięki głosowe: płacz, krzyk, kaszel, jęki
– Mowa (zainstalowane frazy lub mikrofon instruktora)
– Fabrycznie zainstalowane tematy, scenariusze, programy
– Realistyczna struktura kości, wyczuwalne żebra, rzepki i wiele innych struktur

Importer i dystrybutor:
FW FANTOM Andrzej Miętkiewicz
72-510 Wolin
ul. Niedamira 10
NIP: 855-001-52-35
tel./fax +48 91 32 61 838
tel. kom. +48 604 098 929; 602 466 678

Konto:
PEKAO SA I Oddział Świnoujście
Nr 84 1240 3914 1111 0000 3088 7181

biuro@fantom-fw.pl
biuro@fantom-fw.com.pl