SmartMan Megacode Pro

Symbol: SMG MG201
SmartMan Megacode Pro – Fantom reanimacyjny, do treningu różnych scenariuszy RKO, Intubacji i Defibrylacji.

Opis

SmartMan Megacode Pro

Solidna konstrukcja, szybki, łatwy montaż i demontaż kończyn górnych i dolnych, wielokrotnie nagradzane cyfrowe oprogramowanie z informacjami zwrotnymi, możliwość treningu i śledzenia wykonywanej kompresji klatki piersiowej oraz wentylacji, jak również zaawansowanych umiejętności resuscytacyjnych, sprawia, że manekin ten jest doskonałym, uniwersalnym urządzeniem; doskonałym do szkoleń BLS, jak również do śledzenia i oceny symulacji ALS.

Manekin Megacode jest standardowo wyposażony w wielokrotnie nagradzane oprogramowanie SmartMan, które zapewnia łatwe do zrozumienia, oznaczone kolorami informacje zwrotne dotyczące jakości kompresji klatki piersiowej oraz wentylacji. Oprogramowanie Megacode zawiera scenariusz szkoleniowy dotyczący intubacji, który pozwala ocenić, jak szybko i skutecznie można wykonać intubację. Główną wartością dodaną systemu Megacode jest możliwość śledzenia przez oprogramowanie wszystkich kluczowych działań podczas 20-minutowego scenariusza resuscytacji. Oprogramowanie rejestruje dane dotyczące kluczowych działań podczas próby resuscytacji, w tym jakość RKO, ocenę rytmu serca, czas między oceną rytmu a podaniem wstrząsu, zabezpieczenie dostępu, podanie leków i wiele innych. Rejestrowanie działań zapewnia informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, a także możliwość omówienia wyników po zakończeniu symulacji. Megacode jest również wyposażony w funkcję śledzenia stanu zdrowia, która pokazuje w czasie rzeczywistym szanse na powrót krążenia spontanicznego podczas próby resuscytacji.

Opatentowany system Delta Tidal Flow Interaction System, który jest unikalny dla manekinów SmartMan, zapewnia dokładny pomiar i doskonałe fizyczne wyczucie interakcji ruchu powietrza podczas wentylacji. Wyświetlacz cyfrowy w czasie rzeczywistym pokazuje objętość, tempo i czas przepływu powietrza do i z płuc w powiązaniu z ruchem klatki piersiowej, stanowi najdokładniejsze na świecie narzędzie do szkolenia w zakresie najlepszych technik wentylacji.

Cechy ogólne:
– Najdokładniejsza na świecie informacja zwrotna podczas szkoleń z zakresu RKO.
– Łatwa do zrozumienia cyfrowa informacja zwrotna oznaczona kolorami.
– Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym ułatwiają naukę i bieżące dostosowanie techniki.
– Możliwość włączania lub wyłączania informacji zwrotnej.
– Szkolenie z zakresu BLS i ALS.
– Nieograniczone scenariusze
– Rękoczyn wysunięcia żuchwy.
– Regulowany opór klatki piersiowej.
– Widoczny przepływ powietrza do płuc.
– Naturalny opór podczas wentylacji.
– Realistyczny, interaktywny ruch powietrza.
– Wszystkie zdarzenia rejestrowane na osi czasu.
– Kontrola i wyświetlanie rytmu serca.
– Terapia lekowa.
– Analiza, ładowanie i wstrząs.
– Możliwość podłączenia własnego defibrylatora.
– Realistyczny dźwięk ssania podczas wentylacji nieprawidłowo zaintubowanego pacjenta.
– Jedyny system, który zasysa powietrze do płuc, dzięki czemu objętości są prawidłowe i realistyczne
– Dokładna rzeczywista objętość obejmuje dodatnie i ujemne ciśnienie w drogach oddechowych
– Obsługa wg standardowych wytycznych AHA, a także niestandardowych, takich jak PitCrew, High Density Training, CAM i Low Volume.
– Łatwa i szybka obsługa, wyświetlanie funkcji za pomocą jednego kliknięcia.
– Natychmiastowy wynik procentowy po zakończonym treningu z informacją zwrotną dotyczącą kluczowych aspektów RKO.
– Ocena umiejętności generowana po każdym treningu.
– Ocena umiejętności może być odtworzona i przeglądana w dowolnym momencie.
– Wyświetlanie wykresu wyników.
– Drukowanie wyników jednym kliknięciem.
– Przebieg wydarzeń z treningu RKO jest przechowywany, można go odtworzyć i przeglądać w dowolnym momencie.
– Oprogramowanie umożliwia instruktorowi podgląd i kontrolę 8 manekinów jednocześnie.
– Tworzenie kont użytkowników (chronionych hasłem).
– Zapisywanie komentarzy wraz z wynikami.
– Zapisywanie i drukowanie wyników danego użytkownika.
– Eksportowanie wyników do programu Excel.
– Tworzenie skompresowanych plików ZIP.
– Trening oparty na aktualnych wytycznych, dzięki bezpłatnym aktualizacjom.
– Bezpłatne nieograniczone logowanie użytkowników.
– Brak bieżących opłat za licencję na oprogramowanie.

Umiejętności BLS w zakresie RKO wg wytycznych AHA i ERC:
– Kompresja: 30:2 x 2 cykle.
– Wentylacja: Oddechy ratunkowe (informacje zwrotne dotyczące objętości, częstości i interwału).

Umiejętności ALS w zakresie RKO wg wytycznych AHA i ERC:
– RKO z udrożnieniem dróg oddechowych.
– Intubacja w trakcie kompresji.
– 10:1 Asynchroniczna resuscytacja krążeniowo-oddechowa (ciągła kompresja i wentylacja co 6 sekund u zaintubowanego pacjenta)
– Kontrola szybkości wentylacji, objętości i interakcji

Kompresja:
– Dokładność kompresji wyświetlana w czasie rzeczywistym.
– Informacje zwrotne dotyczące kompresji obejmują: głębokość i tempo, czas zwolnienia ucisku, ostrzeżenie o zbyt dużej głębokości oraz wrażliwość na nacisk dłoni i ułożenie w prawidłowym miejscu.
– Dokładność do +/- 0,1 cm dla pomiaru głębokości i +/- 0,1 sekundy dla pomiaru tempa.

Wentylacja:
– Dokładność wentylacji wyświetlana w czasie rzeczywistym.
– Informacje zwrotne dotyczące wentylacji obejmują: objętość dostarczonego powietrza, szybkość przepływu powietrza.
– Dokładność do +/- 13 ml powietrza.

Cechy dodatkowe:
– Zatrzymywanie scenariusza, aby wyjaśnić aktualną sytuację
– Monitorowanie w czasie rzeczywistym korelacji między jakością RKO a perfuzją mózgową (kolorowy wykres frakcji, wpływ na przepływ krwi).
– Trening z resuscytatorem BVM (widoczne tempo przepływu powietrza do płuc, kontrola prawidłowego zwalniania ucisku, kontrola objętości).
– Metronom (włączanie, wyłączanie, domyślnie ustawiona szybkość 110 na minutę, szybkość regulowana przez użytkownika).
– Korzystanie z dodatkowego ekranu zewnętrznego (SVGA lub HDMI, zewnętrzny monitor lub projektor).
– Indywidualne dostosowywanie cyklu RKO do potrzeb (regulacja liczby cykli, regulacja liczby uciśnięć w każdym cyklu).
– Szybkie drukowanie list wyników grupy (tworzenie listy wyników z nazwami użytkowników, wynikami, datami).

*Tablet nie wchodzi w skład zestawu.

Nr katalogowy: SMG MG201

Opcje dostępne na zamówienie:

SMG MGLVSH201 – SmartMan Megacode LV Pro Shock – Model Megacode z dodatkową funkcją defibrylacji.

Manekin SmartMan Megacode Shockable posiada wszystkie funkcje sprzętu i oprogramowania dostępne w modelu Megacode Pro. Model ten jest wyposażony w dodatkową funkcję generatora rytmu, który może kontrolować i wyświetlać różne rytmy w defibrylatorach używanych przez użytkownika. Generator jest w stanie wytworzyć 11 rytmów serca, w tym rytmy “około zatrzymania” krążenia, rytmy z defibrylacją i bez defibrylacji; wg wymagań dotyczących rozpoznawania i zarządzania rytmem wg zasad Rady Resuscytacji ALS. System Megacode umożliwia śledzenie i rejestrowanie procesu podejmowania decyzji przez uczestnika szkolenia podczas realizacji scenariusza resuscytacji, podkreślając miejsca, w których prawidłowo lub nieprawidłowo rozpoznał on rytm serca i podjął odpowiednie działania, oraz pokazując czas do podjęcia działania po rozpoznaniu pokazywanego rytmu.

Korzystanie z własnego defibrylatora umożliwia:
– Wyświetlanie rytmu serca
– Korzystanie z 12 odprowadzeniowego EKG
– Przełączanie na tryb wstrząsu
– Dostarczanie wstrząsu z defibrylatora

Zestaw SmartMan Megacode Shockable jest również wyposażony we wszystkie złącza umożliwiające bezpieczne i kontrolowane wyładowanie defibrylatora o dużej mocy. Funkcje te umożliwiają pełną symulację ALS. Generator rytmu jest kompatybilny z defibrylatorami większości wiodących marek, może być używany z elektrodami treningowymi lub standardowymi, umożliwiając także realistyczny trening umieszczania elektrod na klatce piersiowej.


VPA ALG 001 – Modele kończyn górnych i dolnych z torbą – kończyny posiadają ruchome stawy, są dostarczane w lekkiej, szarej torbie, do przenoszenia i przechowywania.


VPA ALG 002 – Trenażer ramienia do Infuzji dożylnej – trening zakładania kaniul i cewników, infuzji płynów i wstrzykiwania leków, pobierania próbek krwi i pomiaru pulsu. Zestaw zawiera: system zaworów, wymienna skóra i żyły, ruchomy nadgarstek, panel kontrolny (widoczne poszczególne naczynia krwionośne umożliwiające sprawdzenie, czy infuzja została prawidłowo podana)


VPA ALG 006 – Zestaw do Infuzji Doszpikowej – umożliwia realistyczny trening infuzji śródkostnej, rozpoznawanie wyczuwalnych punktów orientacyjnych, w tym rzepkę, piszczel i guzowatość kości piszczelowej.


VP 35DFL – Torba na kółkach – do przenoszenia torsu.

Importer i dystrybutor:
FW FANTOM Andrzej Miętkiewicz
72-510 Wolin
ul. Niedamira 10
NIP: 855-001-52-35
tel./fax +48 91 32 61 838
tel. kom. +48 604 098 929; 602 466 678

Konto:
PEKAO SA I Oddział Świnoujście
Nr 84 1240 3914 1111 0000 3088 7181

biuro@fantom-fw.pl
biuro@fantom-fw.com.pl