Symulatorach do Osłuchiwania Płuc „LSAT”2

Symbol: MW28.
Symulator do Osłuchiwania Płuc „LSAT”2.

Opis

Symulator do Osłuchiwania Płuc „LSAT” 2.

Symulator jest idealną pomocą w treningu rozpoznawania odgłosów płuc nagranych z osłuchiwania pacjentów. Luksusowy symulator przeznaczony jest do nauki klasyfikowania odgłosów, kontrolowany jest przez tablet.

Symulator zawiera 36 nagranych przykładów odgłosów, z czego 34 odgłosy występują w dwóch wersjach do wyboru – z odgłosami serca i bez odgłosów serca. Symulator umożliwia wyświetlanie na ekranie komputera przydatnych wyjaśniających okienek, które zawierają: ilustracje, radiogramy oraz obrazy z tomografii komputerowej.

Osłuchiwanie płuc jest jednym z podstawowych czynności w badaniu lekarskim narządów wewnętrznych klatki piersiowej.

Symulator umożliwia nie tylko naukę rozróżniania dźwięków i ich lokalizacji, lecz także kompleksowe zrozumienie, co słyszane dźwięki oznaczają.

Na umiejętności osłuchowe powinny składać się:

– prawidłowe użycie stetoskopu,
– rozpoznawanie różnic w słyszanych dźwiękach
– umiejętność opisania tych różnic w jasny sposób innym.

Dodatkowo istotnym czynnikiem wpływającym na diagnozę jest zależność pomiędzy słyszanymi dźwiękami a miejscami osłuchiwania.

Rozmieszczenie głośniczków

Część przednia klatki piersiowej:
1. Tchawica
2. Pole górne płuca prawego
3. Pole górne płuca lewego
4. Pole środkowe płuca lewego
5. Pole środkowe płuca prawego
6 Pole dolne płuca prawego
7. Pole dolne płuca lewego

Część tylna klatki piersiowej:
0. Pole górne płuca lewego
1. Pole górne płuca prawego
2. Pole środkowe płuca prawego
3. Pole środkowe płuca lewego
4. Pole dolne płuca lewego
5. Pole dolny płuca prawego
6. Prawy kąt przeponowo-żebrowy
7. Lewy kąt przeponowo-żebrowy

Nowe cechy:

1. Podłączenie i sterowanie symulatorem przez sieć bezprzewodową.
Możliwość kontrolowania 5 symulatorów z jednego komputera, każdy symulator może być zaprogramowany indywidualnie.
2. Jednoczesne osłuchiwanie przedniej i tylnej części klatki piersiowej.
Trenażer jednocześnie może osłuchiwać 2 lub więcej praktykantów.
3. Wdech i wydech z panelem LED
Praktykant może jednocześnie osłuchiwać symulator i obserwować rytm oddychania.
4. Możliwość utworzenia listy z odgłosami osłuchiwania.
5. Oznaczanie błędów

Symulator automatycznie sprawdza i sygnalizuje błędy.

Nr katalogowy: MW28.

Importer i dystrybutor:
FW FANTOM Andrzej Miętkiewicz
72-510 Wolin
ul. Niedamira 10
NIP: 855-001-52-35
tel./fax +48 91 32 61 838
tel. kom. +48 604 098 929; 602 466 678

Konto:
PEKAO SA I Oddział Świnoujście
Nr 84 1240 3914 1111 0000 3088 7181

biuro@fantom-fw.pl
biuro@fantom-fw.com.pl