TruMan Trauma X

Symbol: TTR2000X.
Fantom ALS TruMan Trauma X.

Opis

Fantom TruMan Trauma X.

Truman Trauma System oferuje anatomicznie prawidłowy model tułowia człowieka przeznaczony do treningu różnych zabiegów chirurgicznych, a dzięki renomowanej głowie AirSim umożliwia także w pełnym zakresie trening umiejętności udrożniania dróg oddechowych i resuscytację. Dzięki wymiennym elementom, fantom pozwala każdemu z ćwiczących na wykonanie wszystkich dostępnych zabiegów chirurgicznych.

Fantom umożliwia trening umiejętności:

– Drenaż klatki piersiowej: określenie właściwej pozycji, nacięcie chirurgiczne, rozdzielanie tkanek ściany klatki piersiowej na tępo, wykonanie otworu w ścianie klatki piersiowej;
– Dekompresja igłą odmy opłucnowej;
– Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR);
– Konikopunkcja igłowa i konikotomia;
– Zakładanie rurki ustno-gardłowej i nosowo-gardłowej, intubacja dotchawicza, wentylacja z użyciem resuscytatora BVM;
– Tracheotomia przezskórna;
– Identyfikacja bocznego przesunięcia tchawicy i poszerzenia żyły szyjnej, jako symptomów odmy prężnej.

Cechy:

Drenaż opłucnowy:

– Anatomicznie prawidłowy drenaż opłucnowy w 5 przestrzeni międzyżebrowej;
– Trójwarstwowa tkanka symulująca: skórę, tkankę tłuszczową oraz warstwę mięśniową do realistycznego nacięcia chirurgicznego;
– Realistyczne wrażenia dotykowe anatomicznych punktów orientacyjnych klatki piersiowej;
– Zbiorniczek na opcjonalne płyny do symulacji krwiaka opłucnej lub wysięku opłucnowego.

Dekompresja igłą odmy opłucnowej:

– Możliwość wprowadzenia powietrza do symulacji prawostronnej lub lewostronnej odmy prężnej;
– Wymienna tkanka do dekompresji igłą znajduje się w 2-giej przestrzeni międzyżebrowej w linii śród-obojczykowej;
– Potwierdzeniem prawidłowej dekompresji igłą odmy prężnej będzie słyszalne charakterystyczne „syknięcie”.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR):

– Realistyczna budowa klatki piersiowej pozwala na łatwą identyfikację wszystkich anatomicznych punktów orientacyjnych;
– Odchylana głowa i ruchoma żuchwa;
– Realistyczny opór ucisku klatki piersiowej;
– Realistycznie unosząca się klatka piersiowa w czasie wentylacji.

Umiejętności udrożniania dróg oddechowych:

– Anatomicznie prawidłowe przewody nosowo i ustno gardłowe;
– Fragment krtani wraz z wyczuwalnymi pierścieniami tchawicy dla konikopunkcji igłowej i konikotomii oraz tracheostomii przezskórnej;
– Realistyczna nagłośnia;
– Zakładanie rurki dotchawiczej z użyciem laryngoskopu;
– Wydajna wentylacja resuscytatorem BVM;
– Możliwość izolacji pojedynczego płuca,

Przesunięcie tchawicy i poszerzenie żyły szyjnej:

– Poszerzenie prawej lub lewej żyły szyjnej można zaobserwować podczas symulacji odmy prężnej;
– Wyczuwalne oraz widoczne przesunięcie tchawicy w kierunku przeciwnym od strony występowania odmy prężnej.
– Obie cechy wracają do pozycji neutralnej po wykonaniu prawidłowej dekompresji igłą.

Wykaz elementów:

– Fantom Truman Trauma;
– Wymienne tkanki – 1 zestaw do dekompresji igłą i 1 zestaw do drenażu opłucnowego (oba zamontowane na fantomie);
– Część krtaniowa, 1 szt.;
– Skóra szyjna, 1 szt. – zamontowana + 2 szt. – zapasowe;
– Taśma uszczelniająca, 1 rolka;
– Środek smarujący, 1 buteleczka,
– Instrukcja obsługi.

Nr katalogowy: TTR2000X.

Importer i dystrybutor:
FW FANTOM Andrzej Miętkiewicz
72-510 Wolin
ul. Niedamira 10
NIP: 855-001-52-35
tel./fax +48 91 32 61 838
tel. kom. +48 604 098 929; 602 466 678

Konto:
PEKAO SA I Oddział Świnoujście
Nr 84 1240 3914 1111 0000 3088 7181

biuro@fantom-fw.pl
biuro@fantom-fw.com.pl