Fantom STAT

Symbol: 101-300.
Fantom STAT.

Opis

Fantom STAT.

Fantom osoby dorosłej do treningu zaawansowanych czynności resuscytacyjnych – pełna postać.

Cechy Symulatora:
– RKO,
– Kardiowersja i defibrylacja,
– Rozpoznawanie 17 rytmów EKG,
– Wyłamania zębów przy nieprawidłowym nacisku laryngoskopu,
– Obrzęk języka,
– Skurcz krtani,
– Konikotomia,
– Obustronne miejsca do kompresji klatki piersiowej,
– Obustronne miejsca do założenia drenażu klatki piersiowej,
– Odbarczanie odmy opłucnowej,
– Wkłucia i iniekcje dożylne i domięśniowe,
– Symulacja odsysania,
– Intubacja ustna i nosowa.

Zaawansowane Drogi Oddechowe:
– Realistyczna budowa jamy ustnej, języka, gardła, krtani, strun głosowych, nagłośni, przełyku i tchawicy,
– Intubacje dotchawicze, zakładanie rurki krtaniowej, maski krtaniowej i combitube,
– Obrzęk języka,
– Skurcz krtani,
– Konikotomia,
– ocena drożności,
– bezprzyrządowe i przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych przez odchylenie głowy, wysunięcie żuchwy,
– unoszenie się klatki piersiowej w trakcie wentylacji płuc,
– unoszeniem się powłok brzusznych w przypadku wdmuchiwania powietrza do żołądka i intubacji przełyku.

EKG:
– 17 rytmów,
– defibrylacja i kardiowersja przy użyciu klinicznego defibrylatora,
– zmienne tempa rytmów.

Miejsca Pomiaru Tętna:
– 12 miejsc do pomiaru tętna – obustronnie na tętnicach: szyjnej, ramieniowej, promieniowej, udowej, podkolanowej i grzbietowej stopy,
– Tętno podzielone na 3 strefy,
– tętno zgodne z EKG.

Obustronna Dekompresja Klatki Piersiowej:
– prawo lub lewostronne, częściowe lub całkowite odbarczanie odmy opłucnowej.

Iniekcje:
– dożylne,
– domięśniowe,
– doszpikowe (opcja).

Nr katalogowy: 101-300.

Importer i dystrybutor:
FW FANTOM Andrzej Miętkiewicz
72-510 Wolin
ul. Niedamira 10
NIP: 855-001-52-35
tel./fax +48 91 32 61 838
tel. kom. +48 604 098 929; 602 466 678

Konto:
PEKAO SA I Oddział Świnoujście
Nr 84 1240 3914 1111 0000 3088 7181

biuro@fantom-fw.pl
biuro@fantom-fw.com.pl