Regulamin

Sklep internetowy, umieszczony na stronie internetowej: www.fantom-fw.pl jest zarządzany przez firmę FW FANTOM Andrzej Miętkiewicz, której siedziba znajduje się pod adresem: 72-510 Wolin, ul. Niedamira. Sklep internetowy umożliwia składanie zamówień i dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

Podane przez użytkownika dane adresowe zostaną wykorzystane do realizacji składanych zamówień.
Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez FW FANTOM na stronach sklepu internetowego.
W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma „FANTOM” zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
Klient po złożeniu zamówienia otrzyma wiadomość zwrotną e-mail ze szczegółową informacją potwierdzającą zamówienie i zawierającą nr konta bankowego do dokonania płatności.
Klient po złożeniu zamówienia zostanie poinformowany o aktualnym terminie realizacji. Aby uniknąć nieporozumień firma FW FANTOM zaleca, aby skontaktować się z administratorem sklepu odnośnie aktualnego terminu realizacji, przed dokonaniem zamówienia.
Na życzenie klient otrzyma drogą mailową FAKTURĘ PRO FORMA.
Po odnotowaniu przedpłaty wyliczonej kwoty na koncie FW FANTOM, zamówienie zostaje przyjęte do realizacji.
Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
Klient posiada prawo wyboru miejsca dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
Koszty pakowania i wysyłki wynoszą 30,75 zł.
Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę.
Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub PARAGON w chwili, gdy zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
W zależności od rodzaju zamawianego towaru termin realizacji (od dnia złożenia zamówienia) może wynosić od 24 godzin do kilkunastu tygodni, o czym klient jest informowany w informacji zwrotnej potwierdzającej zamówienie.
Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, jak również pełnej aktualizacji serwisu.
REKLAMACJE

Wszystkie towary objęte są gwarancją.
Koszty przesyłki przy zwrocie towaru pokrywa sprzedający.
PRAWO ZWROTU

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Po tym terminie nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrotu towaru należy dokonać wysyłając zakupiony towar w opakowaniu z dołączonym dowodem zakupu oraz z podaniem swoich danych personalnych wraz z numerem konta bankowego w celu przelania należności. Zwrot towaru zostanie zaakceptowany w sytuacji, kiedy zwracany towar nie będzie nosił śladów widocznych uszkodzeń. Zwrot należności nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu towaru. Zwrotowi podlega wartość zakupionego towaru i koszty wysyłki do klienta. W przypadku rezygnacji, kupujący ponosi koszty odesłania towaru.
Czternastodniowy okres na odstąpienie od zakupu nie ma zastosowania w przypadku zakupu towarów wyprodukowanych na specjalne lub indywidualne zamówienie o czym informuje sprzedawca w momencie zamówienia.
Zasady zwrotu nie dotyczą także zakupu zapieczętowanych towarów, np. płyt DVD, których opakowanie zostało otwarte po otrzymaniu.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Sklep fantom-fw.pl chroni dane osobowe Zamawiających oraz osób przesyłających zapytania. Adresy klientów są przechowywane w bezpieczny sposób i nie są udostępniane osobom trzecim. Zbieranie informacji o klientach ogranicza się do danych niezbędnych do realizacji transakcji i wysyłki towarów, co obejmuje dane osobowe lub firmowe, dane adresowe, adresy poczty elektronicznej oraz kontakt telefoniczny.
Dane te nie są udostępniane bez zgody klienta, osobom trzecim. Klient w każdej chwili może wystąpić z zapytaniem o wgląd do swoich danych, zażądać ich edycji lub usunięcia.
Klienci zarejestrowani mają możliwość edycji lub usunięcia swoich danych po zalogowaniu na stronie fantom-fw.pl
Newslettery nie są wysyłane bez zgody klienta.
Kupujący przyjmuje do wiadomości, że:
a) Administratorem jego danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zamówienia jest FW FANTOM Andrzej Miętkiewicz, ul. Niedamira 10, 72-510 Wolin.
b) ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji,
c) ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych,

Kupujący wyraża zgodę na przetworzenie swoich danych w celu realizacji Zamówienia, Wystawienia Faktury Sprzedaży, Przygotowania Oferty lub Obsługi Zobowiązań Gwarancyjnych i Reklamacji.
Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych – napisz na adres biuro@fantom-fw.pl lub adres pocztowy FW FANTOM, 72-510 Wolin, ul. Niedamira 10.
Dane osobowe otrzymujemy od klientów zainteresowanych otrzymaniem oferty handlowej, zapytania ofertowego, złożeniem
zamówienia, wystawienia faktury sprzedaży, zawarciem umowy, a także później, w związku z procesem realizacji zamówienia.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Danych Osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzamy też dane osobowe Klientów w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu FW FANTOM, którym jest:
a. kontaktowanie się, w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez
dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
b. obsługa próśb i zapytań nie związanych wprost z wykonaniem umowy;
c. windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych;
d. organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
e. prowadzenie analiz statystycznych;
f. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych.
W celu wykonania usługi wymagamy przedstawienia następujących danych:
a. imię, nazwisko lub Dane Firmy,
b. dane adresowe,
c. adres e-mail i numer telefonu,
d. Numer NIP (do wystawienia faktury VAT)
Dane osobowe Klientów udostępniamy:
Dane osobowe kKlientów udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli
takim, które wykonują usługi księgowe oraz firmom przewozowym realizującym dostarczenie zamówienia. Możemy przekazać
też dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
Przechowujemy dane osobowe:
Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Klientem, a także po jej zakończeniu
w celach:
a. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
b. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
c. zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
d. statystycznych i archiwizacyjnych,
e. maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
Przechowujemy dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do
momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń
wystąpi wcześniej.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz. 271.

Importer i dystrybutor:
FW FANTOM Andrzej Miętkiewicz
72-510 Wolin
ul. Niedamira 10
NIP: 855-001-52-35
tel./fax +48 91 32 61 838
tel. kom. +48 604 098 929; 602 466 678

Konto:
PEKAO SA I Oddział Świnoujście
Nr 84 1240 3914 1111 0000 3088 7181

biuro@fantom-fw.pl
biuro@fantom-fw.com.pl