SmartMan ALS Pro

Symbol: SMA AW201
SmartMan ALS Pro – Fantom reanimacyjny, do RKO, Intubacji, Defibrylacji.

Opis

SmartMan  – Fantom ALS Pro

Niezwykle wytrzymały manekin ALS odzwierciedlający ludzki tułów, z możliwością podłączenia kończyn górnych i dolnych, aby stworzyć realistyczną symulację i trening ALS. Manekin ALS umożliwia dostosowanie oporu klatki piersiowej w celu symulacji różnych typów ciała i jest standardowo wyposażony w ręczną pompkę do symulacji tętna na tętnicy szyjnej. Manekin ALS jest wyposażony w zaawansowane drogi oddechowe, które umożliwiają wysoce realistyczny trening intubacji, a także symulację udrażniania dróg oddechowych za pomocą przyrządów nadkrtaniowych i rurki ustno-gardłowej. Możliwość odchylenia głowy i uniesienia podbródka w celu udrożnienia dróg oddechowych. Ich nieprawidłowe udrożnienie podczas wentylacji, sygnalizowane jest za pomocą wskaźnika wentylowania żołądka. Po podłączeniu do trenażera ramienia do infuzji dożylnych oraz kończyny dolnej z wkładkami do infuzji doszpikowych zestaw SmartMan ALS dostarcza wszystkie niezbędne komponenty do przeprowadzenia pełnego szkolenia ALS.

Manekin ALS jest standardowo wyposażony w wielokrotnie nagradzane oprogramowanie SmartMan, które zapewnia łatwe do zrozumienia, oznaczone kolorami informacje zwrotne dotyczące jakości kompresji klatki piersiowej oraz wentylacji. Pakiet oprogramowania ALS zapewnia również obiektywną ocenę połączonych umiejętności wykonywanych podczas scenariusza ALS oraz szczegółową ocenę jakości zaawansowanych działań resuscytacyjnych. Dodatkowo oprogramowanie oferuje scenariusz treningowy z zakresu intubacji, który pozwala ocenić, jak szybko i skutecznie można wykonać intubację.

Opatentowany system Delta Tidal Flow Interaction System, który jest unikalny dla manekinów SmartMan, zapewnia dokładny pomiar i doskonałe fizyczne wyczucie interakcji ruchu powietrza podczas wentylacji. Wyświetlacz cyfrowy w czasie rzeczywistym pokazuje objętość, tempo i czas przepływu powietrza do i z płuc w powiązaniu z ruchem klatki piersiowej, stanowi najdokładniejsze na świecie narzędzie do szkolenia w zakresie technik wentylacji.

Cechy ogólne:
– Najdokładniejsza na świecie informacja zwrotna podczas szkoleń z zakresu RKO.
– Łatwa do zrozumienia cyfrowa informacja zwrotna oznaczona kolorami.
– Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym ułatwiają naukę i bieżące dostosowanie techniki.
– Możliwość włączania lub wyłączania informacji zwrotnej.
– Szkolenie z zakresu BLS i ALS.
– Rękoczyn wysunięcia żuchwy.
– Prawidłowe punkty orientacyjne.
– Regulowany opór klatki piersiowej.
– Widoczny przepływ powietrza do płuc.
– Naturalny opór podczas wentylacji.
– Realistyczny, interaktywny ruch powietrza
– Realistyczny dźwięk ssania podczas wentylacji nieprawidłowo zaintubowanego pacjenta.
– Obsługa wg standardowych wytycznych AHA, ERC i ILCOR, a także niestandardowych, takich jak PitCrew, High Density Training, CAM i ROC.
– Łatwa i szybka obsługa, wyświetlanie funkcji za pomocą jednego kliknięcia.
– Natychmiastowy wynik procentowy po zakończonym treningu z informacją zwrotną dotyczącą kluczowych aspektów RKO.
– Ocena umiejętności generowana po każdym treningu.
– Ocena umiejętności może być odtworzona i przeglądana w dowolnym momencie.
– Wyświetlanie wykresu wyników.
– Drukowanie wyników jednym kliknięciem.
– Przebieg wydarzeń z treningu RKO jest przechowywany, można go odtworzyć i przeglądać w dowolnym momencie.
– Oprogramowanie umożliwia instruktorowi podgląd i kontrolę 8 manekinów jednocześnie.
– Tworzenie kont użytkowników (chronionych hasłem).
– Zapisywanie komentarzy wraz z wynikami.
– Zapisywanie i drukowanie wyników danego użytkownika.
– Trening oparty na aktualnych wytycznych, dzięki bezpłatnym aktualizacjom.
– Bezpłatne nieograniczone logowanie użytkowników.
– Brak bieżących opłat za licencję na oprogramowanie.

Umiejętności BLS w zakresie RKO wg wytycznych AHA i ERC:
– Kompresja: 30:2 x 2 cykle.
– Wentylacja: Oddechy ratunkowe (informacje zwrotne dotyczące objętości, częstości i interwału).
– RKO: 1 lub 2 ratowników (tryby ćwiczenia i egzaminu).

Umiejętności ALS w zakresie RKO wg wytycznych AHA i ERC:
– RKO z udrożnieniem dróg oddechowych.
– Intubacja w trakcie kompresji.
– 10:1 Asynchroniczna resuscytacja krążeniowo-oddechowa (ciągła kompresja i wentylacja co 6 sekund u zaintubowanego pacjenta)
– Kontrola szybkości wentylacji, objętości i interakcji
– Usuwanie nieprawidłowej intubacji i wznowienia RKO 30:2

Stan zdrowia:
– Reaguje na wykonywane działania.
– Odnosi się do szans na powrót krążenia spontanicznego.
– Widoczny na ekranie i w raporcie po zakończeniu działań.

Kompresja:
– Dokładność kompresji wyświetlana w czasie rzeczywistym.
– Informacje zwrotne dotyczące kompresji obejmują: głębokość i tempo, czas zwolnienia ucisku, ostrzeżenie o zbyt dużej głębokości oraz wrażliwość na nacisk dłoni i ułożenie w prawidłowym miejscu.
– Dokładność do +/- 0,1 cm dla pomiaru głębokości i +/- 0,1 sekundy dla pomiaru tempa.

Wentylacja:
– Dokładność wentylacji wyświetlana w czasie rzeczywistym.
– Informacje zwrotne dotyczące wentylacji obejmują: objętość dostarczonego powietrza, szybkość przepływu powietrza.
– Dokładność do +/- 13 ml powietrza.

Intubacja:
– Trening szybkości i precyzyjności zakładania zaawansowanego urządzenia do udrożniania dróg oddechowych.
– Punktacja za szybkość, dokładność, sprawność oraz prawidłowe założenie i napompowanie mankietu.

Cechy dodatkowe:
– Monitorowanie w czasie rzeczywistym korelacji między jakością RKO a perfuzją mózgową (kolorowy wykres frakcji, wpływ na przepływ krwi).
– Trening z resuscytatorem BVM (widoczne tempo przepływu powietrza do płuc, kontrola prawidłowego zwalniania ucisku, kontrola objętości).
– Metronom kompresji (włączanie, wyłączanie, domyślnie ustawiona szybkość 110 na minutę, szybkość regulowana przez użytkownika).
– Metronom wentylacji (poprawia szybkość ściskania ręcznego resuscytatora, poprawia interwał oddechów ratowniczych)
– Korzystanie z dodatkowego ekranu zewnętrznego (SVGA lub HDMI, zewnętrzny monitor lub projektor).
– Indywidualne dostosowywanie cyklu RKO do potrzeb (regulacja liczby cykli, regulacja liczby uciśnięć w każdym cyklu).
– Szybkie drukowanie list wyników grupy (tworzenie listy wyników z nazwami użytkowników, wynikami, datami).

*Tablet nie wchodzi w skład zestawu.

Nr katalogowy: SMA AW201

Opcje dostępne na zamówienie:

SMA AWLVSH201 – SmartMan ALS Airway CPR LV Pro Shock – Model z dodatkową funkcją defibrylacji.

Manekin SmartMan ALS Shockable posiada wszystkie funkcje sprzętu i oprogramowania dostępne w modelu ALS Pro. Model ten jest wyposażony w dodatkową funkcję generatora rytmu, który może kontrolować i wyświetlać różne rytmy w defibrylatorach używanych przez użytkownika. Generator jest w stanie wytworzyć 11 rytmów serca, w tym rytmy “około zatrzymania” krążenia, rytmy z defibrylacją i bez defibrylacji; spełnienie wymagań dotyczących rozpoznawania i zarządzania rytmem wg zasad Rady Resuscytacji ALS.

Zestaw SmartMan ALS Shockable zawiera również wszystkie złącza umożliwiające bezpieczne i kontrolowane wyładowanie defibrylatora o dużej mocy. Funkcje te umożliwiają pełną symulację ALS. Generator rytmu jest kompatybilny z defibrylatorami większości wiodących marek, może być używany z elektrodami treningowymi lub standardowymi, umożliwiając także realistyczny trening umieszczania elektrod na klatce piersiowej.


VPA ALG 001 – Modele kończyn górnych i dolnych z torbą – kończyny posiadają ruchome stawy, są dostarczane w lekkiej, szarej torbie, do przenoszenia i przechowywania.


VPA ALG 002 – Trenażer ramienia do Infuzji dożylnej – trening zakładania kaniul i cewników, infuzji płynów i wstrzykiwania leków, pobierania próbek krwi i pomiaru pulsu. Zestaw zawiera: system zaworów, wymienna skóra i żyły, ruchomy nadgarstek, panel kontrolny (widoczne poszczególne naczynia krwionośne umożliwiające sprawdzenie, czy infuzja została prawidłowo podana)


VPA ALG 006 – Zestaw do Infuzji Doszpikowej – umożliwia realistyczny trening infuzji śródkostnej, rozpoznawanie wyczuwalnych punktów orientacyjnych, w tym rzepkę, piszczel i guzowatość kości piszczelowej.


VP 35DFL – Torba na kółkach – do przenoszenia torsu.

Importer i dystrybutor:
FW FANTOM Andrzej Miętkiewicz
72-510 Wolin
ul. Niedamira 10
NIP: 855-001-52-35
tel./fax +48 91 32 61 838
tel. kom. +48 604 098 929; 602 466 678

Konto:
PEKAO SA I Oddział Świnoujście
Nr 84 1240 3914 1111 0000 3088 7181

biuro@fantom-fw.pl
biuro@fantom-fw.com.pl