Stół Anatomiczny 43”

Symbol: TBK43 LT

Wirtualna anatomia, radiologia.

Opis

Interaktywny stół anatomiczny
Multimedialny stół anatomiczny posiada ekran, który zawiera szczegółowe obrazy ciała kobiety i mężczyzny o naturalnych wymiarach, co umożliwia bardzo atrakcyjny sposób nauki ludzkiej anatomii. Wyodrębnionych jest 13 układów  anatomicznych, istnieje możliwość wizualizacji przepływu krwi, dysekcji, korzystania z wirtualnych endoskopów i wiele innych funkcji. Stół posiada także obszerną bibliotekę obrazów 3d z zakresu anatomii i radiologii. Stół anatomiczny jest doskonałym narzędziem do nauki anatomii w salach wykładowych.

TBK 43 LT (Lecture Table) mobilny stół o mniejszych rozmiarach, doskonałe narzędzie podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych. Interaktywny stół może być używany w pozycji poziomej lub przechylany pod kątem, aby zapewnić doskonałą platformę dydaktyczną.

Dodatkowo istnieje możliwość udostępnienia obrazu stołu poprzez podłączenie projektora cyfrowego, ekranu lub ściany ekranów a także zdalnego przejęcia oprogramowania stołu przez inny komputer podłączony do Internetu do celów np. nauki zdalnej.

Cechy:
1. Prezentuje struktury anatomiczne, dowolne przekroje, obrazy rzeczywiste i radiologiczne z rekonstrukcjami trójwymiarowymi i płaszczyznowymi.
2. Wyświetlacz poziomy, zamontowany na blacie.
3. Wyświetlacz pozwala na wyświetlanie interaktywnego obrazu całego ciała człowieka rzeczywistych rozmiarów (proporcje 1:1).
4. Pełna postać jest widoczna na blacie w jednej chwili, bez konieczności przesuwania i pomniejszania obrazu.
5. Przekątna wyświetlacza to 43 cale.
6. Sterowanie dotykowe za pomocą palców lub nierysujących przedmiotów.
7. Obracanie i powiększanie obrazu ciała we wszystkie strony, przycinanie w wybranej płaszczyźnie, wyodrębnianie i segmentowanie poszczególnych warstw i struktur.
8. Stół umożliwia prowadzenie zajęć w grupie min. 10 osobowej, z której każdy ma bezpośredni dostęp do stołu.
9. Włączanie i wyłączanie poszczególnych elementów i układów ciała ludzkiego z uwzględnieniem towarzyszących im nazw (j. polski lub j. angielski).
10. Powierzchnia stołu wykonana jest ze szkła hartowanego, umożliwia wielokrotne czyszczenie za pomocą dostarczonej ściereczki.
11. Generowanie obrazów 3D z rzeczywistych skanów z możliwością obracania, powiększania, przycinania w wybranej płaszczyźnie.
12. Możliwość wykonywania zrzutów ekranu, nagrywania filmów do potrzeb późniejszych prezentacji.
13. Stół wyposażony jest w 4 koła z możliwością ich blokady.
14. Stół posiada porty zewnętrzne do:
– podłączania zewnętrznych nośników pamięci USB;
– podłączania zewnętrznych monitorów/rzutników;
15. Możliwość bezprzewodowej komunikacji z innymi urządzeniami w tym prowadzenie zdalnej nauki z wykorzystaniem oprogramowania stołu.

Oprogramowanie zawiera 2 główne moduły:

Funkcje:

Dysekcja warstwa po warstwie
Za pomocą jednego dotknięcia wirtualnego ciała ludzkiego, można przeprowadzić dysekcję warstwę po warstwie lub usuwać różne części anatomiczne, ułatwiając wykładowcom wyjaśnić różne zagadnienia anatomiczne, studentom zaś zapewnia dogłębną analizę anatomii różnych części ciała.
Oprogramowanie zawiera 13 wyodrębnionych układów narządów anatomicznych: szkieletowego, mięśniowego,  rozrodczego, oddechowego, limfatycznego, żylnego, tętniczego, moczowego, nerwowego, pokarmowego, hormonalnego, powłoki wspólnej oraz ścięgien i więzadeł.

Anatomia Człowieka z Pełnymi  Adnotacjami
Wizualizacje ciała kobiety i mężczyzny o naturalnych wymiarach z pełnymi adnotacjami dotyczącymi części ciała. Oprogramowanie umożliwia różne płaszczyzny widzenia, tj. czołową, strzałkową i poprzeczną, dostarczając dogłębnych szczegółów całego ludzkiego ciała.

Wirtualne Narzędzie do Dysekcji
Wirtualne narzędzie do dysekcji jest jedną z najbardziej przydatnych funkcji i zastępuje tradycyjne laboratoria anatomiczne na Uniwersytetach, ponieważ można ją wielokrotnie wykorzystywać.

Animacje
Animacja pracującego serca z możliwością wyświetlania w różnych płaszczyznach widzenia strzałkowej, czołowej i poprzecznej, umożliwia naukę i obserwację przepływu krwi z serca do różnych struktur anatomicznych w ludzkim ciele. Oprogramowanie zawiera również animacje pracy mięśni z zakresu kinezjologii oraz kolejne animacje są w trakcie opracowywania.

 

Tryb egzaminacyjny
Oprogramowanie zawiera zainstalowane testy i quizy, ponad 9000 pytań. Wykładowcy mogą dostosowywać istniejące quizy do swoich potrzeb lub wygenerować nowe, własne testy.

Pędzel
Funkcja pędzla umożliwia prowadzącym zaznaczanie lub pisanie tekstu jako pomoc podczas wykładu, a także robienie zrzutów ekranu i zapisywanie ich na zewnętrznym urządzeniu USB, które można wykorzystać w innych kursach lub przy tworzeniu prezentacji dydaktycznych.

Wirtualne Endoskopy
Oprogramowanie zawiera animacje obrazów z wirtualnych endoskopów: kolonoskopu, gastroskopu, bronchoskopu, uretroskopu oraz histeroskopu. Ponadto wgrana jest obszerna biblioteka filmów z rzeczywistych gastroskopii i kolonoskopii z rożnymi patologiami.

Izolowanie struktur
Użytkownicy mogą kliknąć dowolną część ciała, aby wyświetlić jej nazwę i opis, a także mogą ukryć wybraną część lub wyizolować ją, aby lepiej zrozumieć relacje między organami.

Dowolne cięcie
Użytkownicy mogą narysować dowolny kształt do wycięcia, wybrać wycięcie pojedynczej części lub wybrać przenikanie całego ludzkiego ciała, aby obserwować bezpośredni związek między układami.

Część oprogramowania dotycząca Radiologii pomaga chirurgom, profesorom i studentom w samodzielnej nauce z zakresu planowania przedoperacyjnego poprzez odczytywanie plików CT/MRI lub DICOM i konwertowania ich do formatu 3D w czasie krótszym niż 30 sekund.

Funkcje:

Segmentacja kości
Umożliwia wizualizację prostych zabiegów a także posiada wiele funkcji obróbki obrazu takich jak, przetwarzanie obrazu, renderowanie obrazu i pomiar obrazu, narzędzia do rysowania a także wiele podstawowych technologii obliczeniowych OOOPDS, w tym podział obszaru obrazu 3D, cięcie, wydzielenie obiektu i wiele innych funkcji przydatnych w obrazowaniu medycznym do celów edukacyjnych.

Symulacje chirurgiczne
Symulacja chirurgiczna jest główną funkcją oprogramowania radiologicznego. Można wykonywać symulację chirurgiczną za pomocą obrazowania cyfrowego. Możliwość wczytywania obrazów CT pacjentów do przeprowadzenia przedoperacyjnej symulacji ortopedycznej, w celu treningu procedur operacyjnych i pogłębiania wiedzy medycznej.

Rekonstrukcja 3D danych DICOM
Rekonstrukcja danych 2D DICOM do 3D z możliwością połączenia z systemem PACS daje wykładowcom i studentom możliwość lepszego zrozumienia na podstawie obrazów radiologicznych ciała ludzkiego.

Przykłady przypadków
Oprogramowanie zawiera zainstalowane ponad 400 przykładów rzeczywistych przypadków obejmujących zarówno tkanki twarde, jak i miękkie oraz ich patologie i urazy. Ponadto oprogramowanie posiada możliwość połączenia z systemem PACS.

 

 

Dodatkowe oprogramowania z anatomii na stanowiska komputerowe (2 lata bezpłatnej licencji z możliwością przedłużenia o kolejne lata).

Parametry techniczne:

Rozmiar ekranu: 43 cali
Rozdzielczość: 1920 x 1080 (Full HD)
Wymiary w pozycji poziomej: 101 x 73.5 x 86.6 cm
Wymiary w pozycji odchylonej: 101 x 62.1 x 126.7 cm
Waga: 97 kg

Pobierz Broszurę Produktu

Nr katalogowy: TBK43 LT (bez patologii)

Importer i dystrybutor:
FW FANTOM Andrzej Miętkiewicz
72-510 Wolin
ul. Niedamira 10
NIP: 855-001-52-35
tel./fax +48 91 32 61 838
tel. kom. +48 604 098 929; 602 466 678

Konto:
PEKAO SA I Oddział Świnoujście
Nr 84 1240 3914 1111 0000 3088 7181

biuro@fantom-fw.pl
biuro@fantom-fw.com.pl